Nyheter

 • Ungdomar i riskzon ska stöttas med en väg ut ur kriminaliteten

  Brottsligheten kryper allt längre ner i åldrarna då kriminella gäng nyrekryterar allt yngre ungdomar. Många av dessa ungdomar placeras på SIS för vård och skydd från den kriminella miljön. De nya utmaningarna för SIS som detta innebär har vi alla kunnat följa i media den senaste tiden.
 • Socialdemokraterna på Frihamnsdagarna

  Snart är det dags för Frihamnsdagarna och Socialdemokraterna deltar i många debatter och panelsamtal. Kom gärna förbi och lyssna!
 • Varför motarbetar SD och regeringen förnyelsebar energi när den bara blir billigare?

  Varför vill regeringen bygga 10 nya kärnkraftverk i Sverige inklusive avfallsproblem och olycksrisker när el från vind och sol bara blir billigare och billigare? Det var ett genomgående tema när Tomas Kåberger, professor i indstriell energipolicy och samordnare för energiforskningen på Chalmers, höll möte för Socialdemokraterna i Göteborgs miljö- och klimatutskott. Läs utskottets ordförande Karin Greenberg Gelottes artikel om mötet.
 • SD hotar jobb och välstånd i Västsverige

  Sverige befinner sig mitt i en nyindustrialisering som skapar jobb och välstånd, exempelvis genom de två batterifabriker som ska byggas i Västsverige. Denna nyindustrialisering kräver dock stora mängder el, och det enda sättet att åstadkomma det snabbt är via vindkraft vilket SD motsätter sig.