GDPR-information till medlemmar

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (nedan "Socialdemokraterna") är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Socialdemokraterna utför enligt sin integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679. Du kan läsa om vår integritetspolicy på www.socialdemokraterna.se/om-webbplatsen/integritetspolicy/ Länk till annan webbplats.. I den anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Socialdemokraterna. Socialdemokraterna kan i vissa fall komma att anlita personuppgiftsbiträde för utförandet av viss behandling av dina personuppgifter.
Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

På sidan kan du även finna ett förslag på hur du kan skriva en ansökan om registerutdrag och vart du skickar den.