Representantskapet

Representantskapet är Socialdemokraterna i Göteborgs högsta beslutande församling. Det beslutar om partidistriktets politik och verksamhet. Representantskapet sammanträder regelbundet fyra gånger per år. Vid behov kan representantskapet också sammankallas till ett extrainsatt möte.

Socialdemokratiska föreningar tilldelas ombudsplatser utifrån antal medlemmar och väljer sedan vilka som ska representera dem. Ombuden tillträder på partidistriktets årsmöte i april.

Tidigare kallades representantskapet för distriktskongressen.

Distriktskongress Göteborg

Kommande representantskap

  • Lördag 23 november, heldag. Behandling av motioner till partikongressen.
  • Söndag 24 november, heldag. Behandling av partidistriktsmotioner.

Tidigare representantskap

Uppföljning av motioner

Sida uppdaterad 2024-06-17