Stadgar

Vi älskar Göteborg

Här finner du de stadgar som reglerar Socialdemokraterna i Göteborgs verksamhet.

Socialdemokratiska partiets stadga antagna 3 november 2021:
Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti Pdf, 1.1 MB.

Lokal stadga och reglemente antagna 2 april 2022 och av partistyrelsen 11 juni 2022 :
Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt stadgar Pdf, 140.9 kB.

Reglemente för Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt Pdf, 161.3 kB.