MeToo

Rörelsen som kom att kallas Me too syftar till att uppmärksamma de strukturella missförhållanden mellan könen som tar sig uttryck genom bland annat kränkningar och trakasserier mot kvinnor. Uppropet har skapat livlig debatt och ett stort antal kvinnor har trätt fram och berättat om fruktansvärda övergrepp. Vi socialdemokrater har både lokalt och nationellt genomfört en rad åtgärder för att angripa problemen från roten för att stärka jämställdheten i Sverige, exempelvis:

 • Krävt förstärkt arbete för att råda bukt på sexuella trakasserier inom Göteborgs kommun.
 • Vidtagit kraftiga åtgärder för att öka tryggheten för kvinnor på stadens arrangemang och festivaler.
 • Tagit fram en tydlig och systematisk handlingsplan för att minska och bättre uppmärksamma våld i nära relationer.
 • Infört en samtyckeslagstiftning. Sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt.
 • Skärpt straff för sexuellt våld. Samhällets signal till den som begår sexualbrott ska vara glasklar.
 • Utvecklat sexualundervisningen i skolan. Attitydförändringar krävs hos unga pojkar. Där spelar inte minst skolan en viktig roll.
 • Ändrat lagen så att den som utsatts för sexualbrott får rätt till ett målsägandebiträde – direkt när polisens utredning inleds.
 • Satsat på att stärka Polismyndighetens kompetens avseende sexualbrott.
 • Satsat på att öka Socialtjänstens kunskap och beredskap kring våldsproblematik.
 • Kriminaliserat spridning av integritetskänsliga bilder så som nakenbilder – så kallad hämndporr.
 • Påbörjat arbetet med en ny läroplan för förskolan – som bland annat stärker förskolans arbete med jämställdhet.
 • Särskilda satsningar på kvinnors arbetsmiljö. För att kvinnor ska kunna vara trygga på jobbet.
 • Gjort det billigare att vara medlem i facket. Fackmedlemskap ger trygghet och stöd.
 • Stått upp för arbetsrätten i en tid då både M och SD vill försämra densamma. Om du blir trakasserad eller kränkt på jobbet ska du inte behöva vara rädd för att få sparken för att du pekar på missförhållanden.
 • Kraftigt ökat anslagen till brottsofferjourerna och kvinnojourerna

Den som har blivit utsatt kan vända sig till partiet centrala metoo-grupp Länk till annan webbplats.. Ansvarig på partidistriktet i Göteborg är förste ombudsman Sebastian Ghafari. Försteombudsmannen är kontaktperson för händelser som man vill anmäla till partidistriktet:
sebastian.ghafari@socialdemokraterna.se eller 070-797 65 08.

Sidan är uppdaterad 2023-08-08