Utskott och arbetsgrupper

Utskotten fungerar som stöd till styrelsen och har kontinuerlig verksamhet under verksamhetsåret. Nedan hittar du våra olika utskott.

Ordinarie utskott

Sida uppdaterad 2024-04-23