Gå till innehåll

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Samordna partidistriktets Jämställdhets- och mångfaldsarbete
  • Särskilt följa jämställdhets- och mångfaldsmål i partidistriktets verksamhetsplaner.
  • Stödja partidistriktets föreningar i att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.
  • Genomföra en kartläggning för att uppmärksamma hur synen på organisationens jämställdhets, och mångfaldsarbete uppfattas hos medlemmarna inom partidistriktet.
  • Diskutera aktuella frågor om jämställdhet och mångfald så att partidistriktet kan bli en öppnare och mer transparant organisation.
  • Diskutera och konstruera politiska förslag som ska leda till ett öppnare och mer transparant samhälle inom ramen för utskottets riktlinjer.

Ordförande
Annelie Schagerström

Ledamöter
Albin Oskarsson
Fadila Bajraktarevic
Ingemar Javinder
Jack Rolka
Kochar Wallad Begi
Miliyon Tekle-Haile
Åke Persson

Ansvarig ombudsman
Carina Ring: carina.ring@socialdemokraterna.se

Uppdaterad 2024-01-12