Klimat och välstånd

Klimathotet kräver snabba och kraftfulla åtgärder men vi kan göra detta på ett sätt som samtidigt skapar framtidens trygga jobb och tillväxt. Just nu pågår en grön nyindustrialisering i vårt land, som skapar mängder med nya jobb. Ett exempel är den batterifabrik som just nu byggs på Hisingen som kommer bidra med tusentals nya jobb i Göteborg.

Att Sverige ligger i framkant i den gröna nyindustrialiseringen – att företagen väljer att lägga sina investeringar här – det är inte en slump. Det är resultatet av målmedvetna satsningar från politik och näringsliv.

För att denna nyindustrialisering ska kunna fortgå och jobben faktiskt hamna här och inte i andra länder så behöver elproduktionen byggas ut snabbt. Den snabba kapacitetsutbyggnaden som krävs kan enbart åstadkommas med vindkraft även om vi på längre sikt även kan se framför oss andra fossilfria energislag.

Våra främsta förslag:

  • Fortsätt satsa på den gröna nyindustrialiseringen som skapar framtidens trygga jobb. Om framtidens gröna jobb ska hamna i Sverige måste vi satsa här och nu.
  • Bedriv en offensiv utbyggnad av elproduktionen genom exempelvis havsbaserad vindkraft. Den gröna nyindustrialiseringen behöver mängder med ny el snabbt. Det kan endast uppnås med vindkraft.