Socialdemokraterna i Göteborg erbjuder praktikplats höstterminen 2024

Det socialdemokratiska partiet är en medlemsorganisation. Det innebär att politik och organisation går hand i hand. Som praktikant arbetar du nära våra medlemmar och politiker med fokus på organisationsutveckling, politisk kommunikation och medborgarkontakter.

Praktiken är placerad på partiexpeditionen i Göteborg. Lämpliga sökanden är högskolestudenter med intresse för samhällsfrågor, kommunikation eller ekonomi och som söker halvårspraktik inom ramen för studierna. Det finns även möjlighet till andra former av praktikanter. Vi förutsätter att du delar våra värderingar.

För mer information och ansökan kontakta organisationsombudsman Claes Wennberg på claes.wennberg@socialdemokraterna.se eller 070-814 66 73.

 

240318