Välfärden först i den ekonomiska krisen!

Sjukvården, skolan och omsorgen genomgår en kostnadskris i hela landet. SD-regeringen ger välfärden långt mycket mindre än den behöver för ett ens kunna upprätthålla samma nivå över tid. Resultatet är att sjukhus, skolor och äldreboenden runtom i hela landet måste göra sparplaner när de egentligen skulle behöva anställa mer.

Vår främsta prioritering är denna: Välfärden först i den ekonomiska krisen! Vi gör allt för att freda vården, skolan och omsorgen från krisens härjningar.

Våra främsta förslag:

  • Prioritera välfärden först i budgetarna. I Göteborg riktar vi totalt 190 miljoner mot välfärden utöver den stora uppräckning på 4,1% som vi ger till alla verksamheter. I vårt förslag till statsbudget ger vi välfärden långt mycket större tillskott än vad SD-regeringen gör, exempelvis ger vi vården dubbelt så stort tillskott.
  • Omfördela 100 miljoner kronor från byråkratin till välfärden i Göteborgs stad. Detta gör vi genom en särskild anställningsprövning som innebär att alla rekryteringar ovanför första linjens chef (exempelvis rektor) ska godkännas av politikerna.