Medlemssida

Här har vi samlat användbara länkar för medlemmar

Intranät för alla medlemmar:
rosenforalla.se Länk till annan webbplats.

Intranät för personal och vissa föreningsfunktioner:
rosen.socialdemokraterna.se Länk till annan webbplats.

Årshjul för partidistriktet:
Göteborgs Partidistrikts Årshjul Länk till annan webbplats.

Årshjul för föreningsstyrelser:
Föreningsstyrelseårshjulet Länk till annan webbplats.