Göteborgs regionfullmäktigegrupp 2022-2026

Göteborgs ledamöter och ersättare i regionsfullmäktige 2022-2026

Ledamöter

 1. My Alnebratt
 2. Per Tenggren
 3. Malin Sjunneborn
 4. Andreas Hektor
 5. Cecilia Dalman Eek
 6. Soraya Zarza Lundberg
 7. Axel Andersson
 8. Ingrid Andreae
 9. Olof Svensson
 10. Marina Fransson
 11. Ronny Johansson
 12. Shilan Abdulrahman Majid
 13. Hewa Cardoi
 14. Kerstin Brunnström

Ersättare

 1. Eva-Lena Fransson
 2. Göte Karlsson
 3. Jane Åberg
 4. Dragan Dobromirovic
 5. Hilda Andersson
 6. Lars Carlström
 7. Karin Greenberg Gelotte
 8. Jan Ripa
 9. Dragana Todorovic
 10. Micaela Gillgren
 11. Jonas Eriksson
 12. Susanne Sillberg Ligander
 13. Åke Persson
 14. Richard Malm