Bostäder

Problemen i bostadspolitiken är många och akuta. Många människor har svårt att överhuvudtaget hitta ett tryggt boende. Unga är en extra utsatt grupp och många kan helt enkelt inte flytta hemifrån. Samtidigt har Göteborg många områden som är segregerade och avskilda från övriga staden, med stora sociala problem som följd.

Vi vill bygga ihop Göteborg med trädgårdsstad som bidrar till en vackrare, mer blandad och mindre segregerad stad med fler bostäder för vanligt folk. I trädgårdsstaden finns villor, radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Där finns lokaler för föreningar och kulturliv, för butiker och kaféer och sådant som gör livet härligt att leva. Och den är byggd på ett sätt som är vacker att se på.

Våra främsta förslag:

  • Bygg ihop Göteborg med vacker och blandad trädgårdsstad. Bland annat görs nu stora planer för trädgårdsstad i Biskopsgården.
  • Fler hyresrätter, inte färre. Vi har bland annat räddat tusentals hyresrätter från högerns ombildningsplaner.
  • Genomför en statlig byggstimulans och statliga byggkrediter för att få fart på byggandet igen. Bostadsbyggandet har tvärnitat mitt i en akut bostadsbristskris. Det måste åtgärdas.