Ett tryggare Göteborg

Sverige blir just nu fattigare och farligare. Skjutningar och sprängningar har blivit vardagsmat. Barn skjuter barn. Detta måste få ett slut.

SD-regeringen fortsätter den tidigare S-regeringens utbyggnad av polisen. Det är bra. Men för varje gängkriminell som fängslas står nya ungdomar på kö för att fylla tomrummet. Därför är det avgörande att även satsa på att bryta nyrekryteringen!

Våra främsta förslag:

  • Satsa på att bryta nyrekryteringen till gängen. Vi vill ge extra resurser till socialtjänst och skolor i utsatta områden, stärka avhopparverksamheten, lägga 1 miljard på akuta kristeam så att samhället kan visa sin närvaro snabbt där det behövs och göra långsiktiga satsningar på att bryta segregationen.
  • Fortsätt utbyggnaden av polisen. När vi satt i regering utökade vi antalet polishögskolor från 3 till 5 och lanserade en stor utbyggnad av polisen. Den behöver fortsätta.
  • Ge polisen nya verktyg och stoppa de öppna drogscenerna. Bland annat drönarövervakning av platser där droger brukar säljas.