Integrations- och segregationsutskottet

Utskottets uppgifter är:

  • Arrangera möten där fokus är att öka kunskapen om integration och segregationsfrågor
  • Stödja partidistriktet att ta fram material på olika språk för att bättre kunna nå olika grupper, samt komma ut i andra media än våra traditionella kanaler.
  • Arbeta på nya sätt för att nå flera etniska minoriteter.

Ordförande
Lise Linde

Ledamöter
Julius Ramberg
Anna Johansson
Micael Bomark
Radmila Stefanovic
Leif Andersson
Mathias Mekonnen
Edina Hasic

Ansvarig ombudsman
Jesper Hallén: jesper.hallen@socialdemokraterna.se

Uppdaterad 2024-04-23