Gå till innehåll

Valkommittén

Valkommittén föreslår kandidater till valsedlar och personer till politiska förtroendeuppdrag inom kommun och region.

Valda ledamöter till och med 2024
Kerstin Billmark, ordförande i valkommittén och sammankallande i beredningsutskottet
Annelie Schagerström
Boris Ståhl
Emma Gustavsson
Lena Malm
Ulf Johansson

Valda ledamöter till och med 2027
Henrik Nilsson, vice ordförande i valkommittén
Alma Hadziselimovic
Christer Gustafsson
UllaKarin Näslund
Vincent Siekkinen Franzén

Utsedda ledamöter t o m 2024
Mattias Jonsson, från partidistriktets styrelse
Kristofer Bergman, från facklig-politiska utskottet
Aslan Akbas från kommunstyrelsegruppen
Andreas Hektor från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Sebastian Ghafari, sekreterare och förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

Sidan uppdaterad 2023-05-16