Miljö- och klimatutskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stödja partiets distrikts-, förenings-, och kretsstyrelseledamöter med information, förslag och kunskap inom området
  • Höja intresset och kunskapsnivån inom partiet vad gäller dessa frågor genom studier och diskussioner
  • Följa upp hur målen i Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens miljö- och klimatprogram uppfylls
  • Arbeta utåtriktat med dialog och information om partiets politik.
  • Utveckla visionen om ett klimatneutralt Göteborg och en klimatneutral Västra Götalandsregion.

Ordförande
Mariya Voyvodova

Ledamöter
Moa Tennberg
Carl-Gunnar Haglund
Emma Öhrwall
Jens-Henrik Madsen
Hanan Baalbaki
Pär Johansson
Nina Kiani
Lars Andersson
Fadila Bajraktarevic
Gabriel Veble
Gunnar Westerling

Ansvarig ombudsman
Anton Åvall: anton.avall@socialdemokraterna.se

Uppdaterad 2024-04-23