Gå till innehåll

Internationella utskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Initiera och driva internationella projekt å Socialdemokraterna i Göteborg vägnar vilket sker i samarbete med Olof Palmes Internationella Center
  • Ansvara för att stödja och hjälpa Göteborgs partidistrikt vid internationella besök och ta hand om gäster.
  • Initiera aktiviteter vid internationella händelser
  • Kartlägga intresset för olika internationella frågor, både globala och lokala, för att på så sätt hitta vägar för medlemmar att få utrymme för sitt engagemang inom partiet
  • Regelbundet kalla till möten gällande diverse internationella frågor

Ordförande
Johan Büser

Ledamöter
Willy Kiela
Claudia Pedrini
Cenab Turunc
Ann-Marie Ljungberg
Göte Karlsson
Sanna Moradi
Diako Sheikh Aghaei
Renas Mustafa
Cristian Delgado
Jennie Östlund
Oscar Linde-Svedestad
Dijana Koturanovic

Ansvarig ombudsman
Claes Wennberg: claes.wennberg@socialdemokraterna.se, 070-814 66 73.