Gå till innehåll

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att föreslå kandidater till uppdrag inom Socialdemokraterna i Göteborg. Nuvarande valberedning valdes av distriktsårskongressen 2022.

Sammankallande
Gunilla Carlsson

Ledamöter:
Siw Wittgren Ahl
Jim Tellefsdal
Saida Hussein Moge
Björn Ivarsson

Ersättare:
Aslan Akbas
Anna Skarsjö

Ansvarig ombudsman
Carina Ring: carina.ring@socialdemokraterna.se, 073-026 19 00

Valberedningen uppmanar till att nominera inför partidistriktets årsmöte 2023

Nu är det dags att nominera partikamrater till val som ska ske på representantskapets årsmöte 1 april. Då ska väljas styrelse för partidistriktet, facklig-politisk ledare, revisorer, ombud till det västsvenska representantskapet, valkommitté och valberedning.

Sista dag att nominera är tisdag 28 februari.

Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer flera faktorer såsom kön, ålder, etnicitet geografi, kompetens och erfarenhet.
Men även tidsåtgång för uppdraget och förankring i den lokala partiverksamheten. Nominera gärna både en kvinna och en man. Observera att den som blir nominerad måste vara tillfrågad innan nominering görs.
OBS! Endast en person kan nomineras per inskickad anmälan. Om ni önskar nominera flera personer vänligen använd nytt formulär varje gång (backa ej tillbaka utan ta fram länken på nytt för nästa nominering).
Nomineringar görs här: https://response.questback.com/socialdemokraterna/nomineringpd2023 Länk till annan webbplats.


Här ser du vilka som sitter i valberedningen: https://goteborg.socialdemokraterna.se/goteborg/vart-parti/utskott-och-arbetsgrupper/valberedning Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta valberedningens sammankallande Gunilla Carlsson på gunilla.c.carlsson@riksdagen.se eller 070-218 91 13.

Uppdaterad 2022-12-13