NYHET

Ungdomar i riskzon ska stöttas med en väg ut ur kriminaliteten

Exempelbild

Brottsligheten kryper allt längre ner i åldrarna då kriminella gäng nyrekryterar allt yngre ungdomar. Många av dessa ungdomar placeras på SIS för vård och skydd från den kriminella miljön. De nya utmaningarna för SIS som detta innebär har vi alla kunnat följa i media den senaste tiden.

Därför besökte riksdagsledamoten och Bergsjöbon Johan Büser SIS i Bergsjön tillsammans med socialnämnd sydvästs ordförande Alfred Johansson. Det är en livsavgörande verksamhet för att ungdomarna ska hitta rätt väg i livet. Samtidigt behöver kön till SIS byggas bort, säkerheten behöver fortsätta höjas och det måste säkerställas att personalen har rätt förutsättningar att hjälpa våra ungdomarna.

Ska vi trycka tillbaka brottsligheten behöver nyrekryteringen stoppas och ungdomar i riskzon stöttas med en väg ut ur kriminaliteten.