NYHET

SD hotar jobb och välstånd i Västsverige

Exempelbild

Sverige befinner sig mitt i en nyindustrialisering som skapar jobb och välstånd, exempelvis genom de två batterifabriker som ska byggas i Västsverige. Denna nyindustrialisering kräver dock stora mängder el, och det enda sättet att åstadkomma det snabbt är via vindkraft vilket SD motsätter sig.

SD har till och med sagt att de vill riva den vindkraft som finns. Deras politik skulle drabba jobben och välståndet svårt och driva upp elpriserna. Om detta skriver Mattias Jonsson, ordförande för socialdemokraterna i Göteborg och riksdagsledamot, idag i GP. Läs här! Länk till annan webbplats.