Höstrepresentantskap 17-18 november 2023

Partidistriktets höstrepresentantskap 2023 hölls fredag-lördag 17-18 november på Lindholmen Conference Center.

Fokus för mötet var behandling av inkomna motioner. En motion är ett förslag gällande partidistriktets politik eller verksamhet.

Handlingar

  • Praktisk info
  • Förslag till dagordning
  • Förslag till val- och arbetsordning
  • Skriftlig redovisning kring motionsuppföljningen från höstrepresentantskapet 2022
  • Motioner och tillhörande utlåtanden

 

Har du frågor?
Kontakta i så fall partidistriktets expedition via telefon 031-339 63 00 eller e-post info.goteborg@socialdemokraterna.se

Sida uppdaterad 2024-02-01