NYHET

Politik för ett starkare samhälle i fokus när S i Göteborg höll höstrepresentantskap

Exempelbild

I helgen sammanträdde Socialdemokraterna i Göteborgs högsta beslutande församling representantskapet på Lindholmen Conference Center för att fatta beslut kring hela 100 motioner om partidistriktets politik och verksamhet.

Nästan 200 ombud var på plats och debatten gick varm under två dagar. Bland annat beslutades att Socialdemokraterna i Göteborg ska verka för:

  • Att stärka skolorna i utsatta områden ytterligare för att motverka segregation och ge alla barn rättvisa chanser i livet.
  • Att avskaffa det orättvisa karensavdraget som misstänkliggör löntagare och gör att 4 av 10 arbetarkvinnor inte har råd att vara sjuka.
  • Att förbättra arbetsvillkoren för de väldigt utsatta arbetarna inom den så kallade ”gig-ekonomin” som inneburit en rejäl comeback för daglöneriet.
  • Att motverka diskriminering av samkönade par när det kommer till vigslar genom att göra vigselrätten personlig. Det skulle innebära att rätten att förrätta vigsel enbart ges till den som är villig att viga även samkönade par i enlighet med den könsneutrala äktenskapsbalken. Idag har vigselförrättare inom religiösa samfund rätten att vägra förrätta vigsel, till skillnad från civila vigselförrättare.

Under mötet anordnades även en insamling till organisationen Help Ukraine Gothenburg som hjälper nödställda ukrainare både i Göteborg och Ukraina. Insamlingen resulterade i 16 000kr vilket partidistriktet dubblar. Därmed kommer 32 000kr att skänkas för att hjälpa ukrainska krigsoffer.

Representantskapet antog även två uttalanden. Ett om konflikten mellan Israel och Hamas och ett om Teslastrejken. Läs dem nedan.

Uttalande om konflikten mellan Hamas och Israel. Pdf, 81.7 kB.

Uttalande om Teslastrejken. Pdf, 78.4 kB.

Under mötet pågick därtill en värvningstävling som resulterade i en stor mängd värvade medlemmar. Detta resulterade i sin tur i att Socialdemokraterna i Göteborg under mötet nådde sitt högt ställda värvningsmål för året om 500 nya medlemmar. Det är oerhört roligt och ett bevis på den starka medvind som socialdemokratin har och den tilltro många sätter till vår rörelse att lösa de utmaningar som vi gemensamt står inför. Tillsammans med våra nya medlemmar ska vi bygga socialdemokratin än starkare med sikte på valsegrar 2024, 2025 och 2026!