Distriktsårsrepresentantskap lördag 13 april 2024

Partidistriktets årsmöte hölls lördag 13 april 2024 på Lindholmen Conference Center. På detta möte valdes bland annat partivänner till en rad partiinterna uppdrag såsom styrelse för partidistriktet, valberedning och valkommitté.

Handlingar

Innehåller

 • Förslag till dagordning
 • Förslag till val- och arbetsordning
 • Förslag till förändring av partidistriktets kretsorganisation
 • Valberedningens förslag
 • Förslag till ny valberedning

Innehåller

 • Verksamhetsberättelse 2023
 • Rapporter från de politiska nivåerna
 • Rapporter från kyrkgrupperna
 • Rapporter från sidoorganisationer
 • Ekonomisk berättelse 2023
 • Revisionsberättelse

Sida uppdaterad 2024-04-15