NYHET

Kriminella ska inte driva vårdcentraler!

Exempelbild

Ekobrottsmyndigheten har visat hur aktörer med koppling till den organiserade brottsligheten utnyttjat den vårdmarknad som Moderaterna byggt upp till att driva vårdcentraler och annan sjukvård. Sverige är alltså i ett läge där skattepengar ämnade för sjukvården går till gängkriminaliteten.

För att få stopp på detta har vi lagt fram fem förslag.

1. Inför krav på nationella tillstånd
Vi vill att det ska införas krav på nationella tillstånd för att få bedriva primärvård. Under förra mandatperioden införde vi denna typ av tillstånd inom hemtjänsten. Det har försvårat för kriminella aktörer där.

2. Inför näringsförbud i välfärden
Det är rimligt att vi ställer extra höga krav på företag som är skattefinansierade. Vi vill införa en specifik form av näringsförbud för välfärdsverksamhet. Den som missköter sig ska inte kunna starta ett nytt företag i en annan del av landet eller i en annan del av välfärden.

3. Inför offentlighetsprincipen i hela välfärden
Vi vill införa offentlighetsprincipen i hela den skattefinansierade välfärden. Här måste den SD-ledda regeringen tänka om. Det måste gå att granska vårdföretagen.

4. Avskaffa den tvingande etableringsfriheten
Idag har regionerna inte möjlighet att säga nej till någon som vill öppna en mottagning inom primärvården. Det tycker vi är helt orimligt. Vi vill att regionerna ska få bestämma hur och på vilket sätt privata företag ska få bedriva vård- och hälsocentraler.

5. Förstärk IVO med mer resurser och ökade befogenheter
Vi vill stärka Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det handlar bland annat om att de ska ha möjlighet att genomföra testköp men också få utvidgade möjligheter att inhämta och bearbeta data

Det är dags att ta tillbaka kontrollen över välfärden!