NYHET

Lär känna vår nya riksdagsledamot!

Exempelbild

Sedan årsskiftet har partidistriktet en ny riksdagsledamot, nämligen Mariya Voyvodova som vikarierar för Amalia Rud Stenlöf som är föräldraledig. Mariya kommer att tjänstgöra fram till 31 juli. Nedan får ni lära känna vår nya riksdagsledamot lite bättre!

Berätta, vem är du?

Jag är 45 år, frölundabo, sambo och statsvetare. Jag har haft politiska uppdrag på olika nivå i Göteborg. I övrigt arbetar jag som rektor på Kvinnofolkhögskolan men för tillfället är jag tjänstledig från rektorskapet för att utföra mitt uppdrag i Sveriges riksdag.

Har du någon hjärtefråga?
Det är många frågor jag brinner för men för att nämna två.
Den ökade ojämlikheten som grundar sig i bristen på fördelningspolitik, en segregerad skola och en snäv ekonomisk utveckling. Här finns inte bara en lösning utan det kommer krävas en verktygslåda av omfattande reformer för att jämna ut skillnaderna och bygga ut välfärden.

Hotet mot demokratin och den demokratiska freden i Europa och världen är påfallande oroväckande. Vi ser en nedmontering av demokratin i flera länder där man bit för bit monterar ned demokratiska institutioner – grundläggande fri- och rättigheter som yttrandefriheten, oberoende medier och domstolar, den fria forskningen osv. Vår svenska demokrati står ännu stark men vi får aldrig ta den för given. Det ligger ett stort ansvar hos oss politiker och medborgare att motverka denna utveckling.

Vad kommer du att arbeta med i riksdagen?
Jag kommer att sitta i Konstitutionsutskottet (KU) och EU-nämnden. Det är två viktiga och tunga uppdrag.

KU bereder ärenden som rör Sveriges grundlagar, dvs regeringsformen, frihetsförordningen, yttrandefrihetslagen och riksdagsordningen. Utskottet behandlar även ärenden i konstitutionella ämnen som yttrandefrihet och opinionsbildning, mediastöd, religionsfrihet och det kommunala självstyret. KU granskar också regeringen och ministrarnas sätt att sköta sina arbeten, dvs om regeringen har följt de lagar och regler som finns.

Som kandidat till Europaparlamentsvalet den 9 juni är jag extra glad att få sitta i EU-nämnden som tar ställning till regeringens ståndpunkt inför EU:s ministerråd och Europeiska rådet. EU står inför ett ödesval i juni. Nationalistiska, fascistiska och högerextrema krafter växer i Europa och de kommer fortsätta attackera demokratin och försöka slå sönder EU-samarbetet. De krafterna vill slita isär den svenska och den europeiska sammanhållningen, då måste vi socialdemokrater fortsätta hålla ihop Europa i en historiskt svår tid.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya uppdrag?
Jag ser fram emot att vara med i riksdagsarbetet och som riksdagsledamot ha en central roll i svensk demokrati. Jag ser framförallt emot att vara ute, träffa medborgarna och prata politik om hur vi kan skapa en ny riktning för Sverige med tillit och ett stärkt samhällsgemenskap.