NYHET

Mattias Jonsson (S) om diskussionen om säkerhetsläget

Exempelbild

Tillsammans är vi starka i Sverige. De uttalanden som kommit de senaste dagarna från regeringen och överbefälhavaren har lett till mycket oro. Många reagerar naturligtvis när det pratas om krig. Säkerhetsläget är allvarligt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina men vi befinner oss inte i en direkt krigsfara.

 

Däremot behöver vi rusta vårt samhälle starkare så att såväl vårt militära försvar, civila försvar och våra samhällsviktiga funktioner såsom sjukvård och omsorg stärks i sin förmåga att hantera en kris och också avskräcka från angrepp från första början. Vår NATO-ansökan är en del i detta.

Vi ska rusta vårt samhälle och vårt försvar starkt så att vi är redo för kriser även om de inte kommer. En del av detta är att vi alla ser över vår egen krisberedskap. Kolla igenom broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och krisinformation.se. Även på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida msb.se finns bra information.

För den som vill fördjupa sig har Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, och Kungliga Krigsvetenskapsakademien bra information och artiklar.

Framförallt barnen skräms av talet om krigshot och har svårt att förstå och tolka informationen. På sociala medier översköljs de av information och många tolkar det felaktigt som att Sverige har ett akut krigshot. Ta dig tid att prata med barn och unga i din närhet och hjälp dem att förstå vad det handlar om.

Tillsammans bygger vi ett starkt samhälle som är redo att ta sig an såväl mörka som ljusa tider!

Mattias Jonsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg