NYHET

Frågor och svar om Sahlgrenskas sparkrav

Exempelbild

Uppgifterna om stora sparkrav på Sahlgrenska har lett till mycket oro och många frågor. Här har vi samlat frågor och svar.

 

Varför måste Sahlgrenska spara?
SD och regeringen ger sjukvården långt mycket mindre än vad som behövs för att klara inflationskrisen. Resultatet är att sjukvården i hela Sverige hamnat i kris med stora sparbeting.

Men ska verkligen 2000 tjänster försvinna?
Siffran 2000 är ett mått på hur mycket sjukhuset skulle behöva minska personalstyrkan för att täcka upp sitt ekonomiska underskott - det innebär inte att så många tjänster kommer att försvinna. Sjukhuset kommer att pröva varje anställningsbehov för att säkerställa en förstklassig vård.

Däremot har Sahlgrenska aldrig varit så många anställda som de är idag och personalstyrkan har ökat snabbt. Bara från augusti 2022 till augusti 2023 ökade personalstyrkan med motsvarande 770 nettoårsarbetare. Om Sahlgrenska skulle återgå till den mängd personal de hade 2022 så skulle det räcka långt.

Hur kommer det påverka patienterna och personalen?
I detta utsatta läge gör vi allt för att värna den viktigaste sjukvården. Göteborgarna kan alltid vara säkra på att få en förstklassig vård när de besöker Sahlgrenska. Däremot kommer viss personal som slutar eller går på exempelvis föräldraledighet inte att bli ersatta.

Vår prioritering är att värna vårdpersonalen. Särskilda insatser görs för att i första hand minska administrationen.

Vad är Socialdemokraternas viktigaste frågor i sjukvården?
Vi sätter alltid välfärden först. Vår främsta prioritet är att korta köerna och säkerställa att alla ges vård efter behov utan hänsyn till plånbokens tjocklek.