NYHET

Högerregeringens budget sviker Göteborg och Sverige

När lågkonjunkturen slår mot världsekonomin och mot Sverige är det avgörande att slå vakt om välfärden. Kriser slår ofta hårt mot kommuner och regioner. Det kräver en ansvarsfull ekonomi.

Ansvaret vilar tungt på regeringen och Sverigedemokraterna. De har alla förutsättningar att bedriva en ansvarsfull politik för att ta Sverige genom de tuffa tiderna. Med en ansvarsfull finanspolitik lämnade vi Socialdemokrater efter oss urstarka statsfinanser. Men det vi fått från Sverigedemokraterna och regeringen är löftesbrott och en svag politik som inte löser de utmaningar Sverige står inför.

Vi vill något annat. Därför har vi presenterat en budget som levererar där det behövs som mest. Vi lägger fram en politik som prioriterar välfärden före skattesänkningar för höginkomsttagare, som möter oron hos hushållen och som stoppar gängen. Det här är politik som skulle göra skillnad för Göteborg och för hela Sverige.

Vi behöver stärka ryggraden i Sverige: vår gemensamma välfärd. Alla skolor, vårdcentraler och äldreboenden som bär upp vårt land. Personalen som sliter hårt förtjänar en bättre arbetsmiljö och fler kollegor. Därför vill vi satsa 12 miljarder kronor i generella pengar till kommuner och regioner. Det är dubbelt så mycket som regeringen. Men vi vill även genomföra riktade satsningar på personal och kompetensförsörjningen.

För varje krona vi satsar på polisen, ska vi satsa minst lika mycket på att stoppa nyrekryteringen till gängen. Det handlar bland annat om en extra miljard på likvärdighetsbidraget till de skolor som har tuffast förutsättningar och en halv miljard ytterligare på socialtjänsten för att kunna fånga upp alla unga på glid. Fler unga killar och tjejer ska idrotta och bli en del av en gemenskap, därför vill vi till ge 100 miljoner till idrottsrörelsen.

Hushållen behöver stöd i tuffa tider, det tjänar hela samhället på. Därför vill vi införa en tankrabatt på som mest 2000 kronor per bil. Alla som äger en bil i Sverige och som tjänar under 50 000 kronor skulle få del av rabatten, men mest går till de av oss som bor långt ifrån städerna och är beroende av bilen i vardagen. Vill även öka barnbidraget med 200 kronor under vintermånaderna. För i tuffa tider förtjänar barn och föräldrar trygghet.

Politik handlar om att prioritera. Och det är tydligt att Sverigedemokraterna och regeringspartierna har prioriterat stora skattesänkningar framför rejäla investeringar i det som bygger Sverige starkare. Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda, för vi vet att vårt Sverige kan bättre.

Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson Socialdemokraterna
Gunilla Carlsson, ledamot i riksdagens finansutskott