Medlemsutbildning del 2 intensivkurs på Järntorget (kväll och helg)

När: kursstart tisdag 22 oktober
Tid: kl 18-21
Var: partidistriktets expediton, Järntorget 89

22 okt tisdag kväll kl 18-21
9 nov lördag kl 09.00-16.30
17 nov söndag kl 09.00-16.30
19 nov tisdag kväll kl 18-21
Samtalsledare: UllaKarin Näslund och Carina Henriksson Johansson
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2intensivoktnov24 Länk till annan webbplats.

Vi bjuder på kvällsfika, helglunch och fika under utbildningarna!

Medlemsutbildning del 2 innehåller:

– Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning.
– Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället.
– En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår.
– Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse.
– Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion.
– Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partidistriktets expedition, Järntorget 8

Partidistriktet Utbildningar