Orostider - Lärdomar från Ukrainas folkliga mobilisering i krig

När: Tisdag 27 augusti
Tid: 18.00-19.30
Var: Digitalt via Zoom
Kontaktperson: Claes Wennberg, claes.wennberg@socialdemokraterna.se

Sveriges fred och frihet är värd att försvara. Vad innebär det konkret i dessa nya orostider? Välkommen till en mötesserie arrangerad av PES Göteborg (det europeiska socialdemokratiska partiets Göteborgsförening) och Göteborgs partidistrikt.

Medverkande:
- Inga Näslund, Palmecentret.
- Hilda Andersson, ordförande SSU Göteborg

Anmälningslänk kommer.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Digitalt via zoom

Partidistriktet Andra S-föreningar/klubbar