Medlemsutbildning del 1 intensivkurs på Järntorget(kväll och helg)

När: kursstart torsdag 5 september
Tid: kl 18-21
Var: partidistriktets expedition, Järntorget 8

Medlemsutbildning del 1 intensivkurs på Järntorget (kväll och helg):
5 sept
torsdag kväll kl 18-21
7-8 sept
lördag-söndag 09.30-16.30
12 sept
torsdag kväll kl 18-21
Samtalsledare:
Lars Carlström & Micael Bomark
Anmälan:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu1intensivsept24 Länk till annan webbplats.

Vi bjuder på kvällsfika, helglunch och fika under utbildningarna!

Medlemsutbildning del 1 innehåller:
– Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen.
– Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop.
– Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan.
– Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback.
– Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar.
– Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partidistriktets expedition, Järntorget 8

Partidistriktet Utbildningar