Medlemsutbildning del 2 intensivkurs på Järntorget (kväll och helg):

För dig som gått del 1

7 mars torsdag kväll kl 18-21
9-10 mars lördag-söndag 09.00-16.30
14 mars torsdag kväll kl 18-21
Samtalsledare: Lars Carlström & Micael Bomark
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2intensivmars24 Länk till annan webbplats.


Medlemsutbildning del 2 innehåller:

– Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning.
– Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället.
– En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår.
– Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse.
– Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion.
– Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion.

 

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Utbildningar