Digitalt möte: Feministisk kulturpolitik

Rödgrön ledning i Västra Götalandsregionen initierade i tilläggsbudgeten för 2023 att en feministisk analys av kulturpolitiken skulle genomföras. Den skulle innehålla en analys av hur faktorer så som hur kön, utbildningsnivå, inkomstnivå och ålder påverkar individers kulturvanor och möjligheter till deltagande i kulturlivet.
Analysen är nu klar och du som medlem i Socialdemokraterna i Västra Götaland bjuds in till ett digitalt möte för att höra mer om de slutsatser som dragits. Vad kan vi lära oss av analysen och vad behöver vi förändra för att skapa ett mer jämställt kulturliv?
Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, presenterar analysen.

 

Har du frågor, tveka inte att kontakta kajsa.ezelius@socialdemokraterna.se, koordinator för S i VGR.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Digitalt via Zoom

Regionen