Angereds områdeskrets kallar till årsmöte

När: söndag 17 mars
Tid: 15-17
Var: aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 38
Anmälan: claudia_pedrini@hotmail.com
Glöm ej att anmäla avvikande kost!

Sedvanliga årsmötedförhandlingar för medlemmar i kretsen.

Nominering av 4 stycken till valberedning, görs till claudia_pedrini@hotmail.com

Nomineringsanmodan från valberedningen

Ordförande 2 år
Ledamöter 2 stycken på 2 år
Ersättare 3 stycken på 1 år
Revisorer 2 stycken på 1 år
Revisorsersättare 2 stycken på 1 år

Nomineringar ska skickas till någon av nedanstående i valberedningen senast 3 mars

Ronny Johansson ronjon355@msn.com (sammankallande)
Gilbert Olsson gilbert.olhsson@gmail.com
Nsryn Joamir nsryn_joamir@hotmail.com
Alladin Majzoub alladin_4242@hotmail.com

Väl mött!
Styrelsen via ordförande Claudia Nistor-Pedrini

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Akrivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 38

S-föreningar/kretsar i nordost