GSHF bjuder in till årsmöte

När: lördag 27 januari
Tid: kl 13, registrering från 12.30
Var: AFIG, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Järntorget 7


Under registreringen kommer kaffe, fika och smörgås att erbjudas.


Årsmöte är vårt högst beslutande organ. Under årsmötet kommer vi att välja
kommande års styrelse, valberedning, revisorer och revisorssuppleanter, samt
ombud och suppleanter till partidistriktets representantskap. Vi kommer också
att behandla handlingar om det gångna årets verksamhet och ekonomi, samt
besluta om en ny budget och verksamhetsplan inför 2024. Utöver det kommer vi
att behandla motioner från medlemmar och propositioner från styrelsen.

Vänliga hälsningar å styrelsens vägnar,
Oscar Linde Svedestad
Ordförande

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

AFIG, Järntorget 7

Andra S-föreningar/klubbar