Årsmöte HBTQ+S

HBTQ+ S logga

När: Söndag 18 februari, kl 14

Var: Partidistriktets expedition, Järntorget 8
Arrangör: HBTQ+ S Göteborg

Välkommen till HBTQ+S Göteborgs årsmöte 2024


Kära parti- och förbundsvän!
Du som medlem kallas härmed till HBTQ+Socialdemokrater Göteborgs årsmöte 18
februari. Årsmötet äger rum på Socialdemokraterna i Göteborg expedition,
Järntorget 8 och börjar klockan 14:00.
Årsmötet är vårt högst beslutande organ. Under årsmötet kommer vi att välja
kommande års styrelse, valberedning, revisorer och revisorssuppleanter, samt ombud
och suppleanter till partidistriktets representantskap. Vi kommer också att behandla
handlingar om det gångna årets verksamhet och ekonomi, samt besluta om en ny
budget och verksamhetsplan inför 2024.
Årsmöteshandlingar kommer att vara medlemmar tillhanda senast två veckor innan
årsmöte, alltså den 4 februari.
Vänliga hälsningar å styrelsens vägnar,
Annelie Schagerström
Ordförande HBTQ+S Göteborg

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partidistriktets Expediton, Järntorget 8