Samtal om ekonomisk politik med Max Jerneck

När: onsdag 15 november
Tid: 18-20(uppkoppling från 17.45)
Var: digitalt via Zoom. Kontakta Jimmy Sand för länk, jimmy@s-akademiker.se
Arrangör: S-akademiker Göteborg

Välkommen till ett samtal om ekonomisk politik, där Max Jerneck kommer att prata om huruvida MMT är relevant för Socialdemokraterna, om dess relation till Keynes teorier och hur vi kan få in nya perspektiv i den ekonomiska politiken.

Max Jerneck är utredare på Katalys och har en bakgrund som forskare på Handelshögskolan i Stockholm och en doktorsexamen i sociologi. Han har intresserat sig för bland annat klimat- och industripolitik, innovation samt arbetsmarknad och integration.

De senaste åren har Max Jerneck också på debattsidor och sociala medier diskuterat en mängd centrala frågor för hur man kan förstå en modern ekonomi när den ortodoxa analysen haltar. Ett av verktygen har varit den något svårdefinierade och kontroversiella tanketraditionen Modern Monetary Theory som kanske framför allt har synts i debatten i USA. MMT har en annan syn på budgetunderskott än den traditionella och blir ett intressant bollplank för att diskutera senare tids inflation, synen på 90-tals krisen och grön tillväxt.

Varmt välkomna på zoom, 15 november kl. 18.00.

--

Med vänlig hälsning,

Jimmy Sand

Ordförande, Tjänstemännens socialdemokratiska förening

http://s-akademiker.se Länk till annan webbplats.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Digitalt via Zoom

Andra S-föreningar/klubbar