Politikutvecking, förskola & grundskola med Majorna sdf och Linnéstaden sdf

När: onsdag 22 november
Tid:kl 18-20
Var: Partidistriktets expedition, Järntorget 8

Under hösten 2023 och våren 2024 är det dags att jobba med mandatperiodens politikutvecklingsarbete. Varje förening kommer köra olika program vid olika tidpunkter. Arbetet ska ligga till grund för kommande politiska program inför nästa mandatperiod. En rörelse som vill förändra samhället måste tänka långsiktigt och arbeta aktivt med att utveckla en ny politik! Därför vill vi att så många medlemmar som möjligt är med på våra Politikutvecklingsmöten. Det vi kommer fram till hos oss i kommer vi att skicka vidare in till Partiet i Stockholm.

Under hösten hade vi tänkt köra tre teman och dessa kör Majorna sdf ihop med Linnéstaden sdf

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Järntorget 8