Motionsmöte och våravslutning med Backa sdf

När: tisdag 13 juni
Tid: kl 18.30-20.30
Var: Sal 204, Selma Center

Vi träffas för att diskutera och utforma förslag till motioner inför partidistriktets representantskap. Motionerna måste vara insända senast den 6 augusti.

Har ni redan färdiga motioner så tar vi ställning till dessa på mötet. Skicka i så fall dem till vivi.gbg@outlook.com . Styrelsen har fått en motion redan nu som handlar om ”Våra barn – vår framtid”

Vi skickar inkomna motioner före mötet till er som anmält att ni kommer.

Den 3 augusti kommer vi att ha ett digitalt möte och tar ställning till de motioner som inkommit under sommaren. Vi återkommer med inbjudan till detta.

Välkomna!

Backa socialdemokratiska förening

Styrelsen genom Vivi-Ann Nilsson, vivi.gbg@outlook.com

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Selma Center