Studiecirkel med Majornas sdf: En ny Social Bostadspolitik

När: onsdag 15 februari, fyra träffar var 14:e dag
Tid: kl 18-20.15
Var: Lokal vid spårvagnshållplatsen Vagnhallen Majorna

Bostadspolitiken har alltför länge ägnats ett förstrött intresse. När socialdemokratin växte sig stark utgjorde bostadspolitiken i praktiken folkhemsvisionens och den svenska modellens fjärde ben. På vilket sätt och med vilka följdverkningar diskuteras bl.a. i cirkeln. Om partiet har en vilja att åter gripa det politiska initiativet bör bostadsfrågan göras till en av partiets kärnfrågor.

Cirkelledare: Majornas medlemmar Maria Melin, Roger Hultgren (administrativ cirkelledare), Barbro Noren Klang och Gonzalo Cifuentes Valdés

Anmälan till simajorna@outlook.com

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Lokal vid spårvagnshållplatsen Vagnhallen Majorna