Gå till innehåll

Medlemsutbildning del 1 och del 2 (del 3)

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också en viktig del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar.

Vill du veta mer? Kontakta studieombudsman Carina Ring på carina.ring@socialdemokraterna.se eller 073-026 19 00


Medlemsutbildning del 1

Medlemsutbildning del 1 i Biskopsgården (6 träffar):
Träff 1,
20 nov kl 18-21
Träff 2, 4 dec kl 18-21
Träff 3-6 startar troligtvis 11 januari 2024 och varannan vecka.
Samtalsledare: Terje Ahl och Kjell Söderberg
Plats: Temperaturgatan 4-6
Anmälan:
Via epost till: kjesod48@gmail.com eller terje.ahl@me.com

Medlemsutbildning del 1 på Järntorget (6 träffar):
Träff 1
, 11 januari 2024 kl 18-21
Träff 2-6 varannan torsdag jämna veckor
Plats: Partiexpeditionen, Järntorget 8
Samtalsledare: Dennis day och Trine Paulsen
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu1var24 Länk till annan webbplats.


Medlemsutbildning del 1 intensiv på Järntorget (kväll och helg):
Tors 1 feb kl 18-21
Lördag-söndag 3-4 feb kl 09.30-17
Tors 8 feb kl 18-21
Plats: Partiexpeditionen, Järntorget 8
Samtalsledare:
Carina Söderström och Antonio Tomar
Anmälan:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/vtulgbowsd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Medlemsutbildning del 1 innehåller:

Träff 1 – Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen.
Träff 2 – Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop.
Träff 3 – Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan.
Träff 4 – Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback.
Träff 5 – Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar.
Träff 6 – Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion.


Medlemsutbildning del 2

För att anmäla sig till utbildningen ska du ha genomgått del 1.

Intensivkurs (en extra träff)
Lokal: Partidistriktet, Järntorget 8
28 nov 18-21
2 dec lörd 09-17
3 dec sönd 09-17
5 dec 18-21
9 jan 18-21
Samtalsledare; Vivi-Ann Nilsson och Lars-Ola Dahlquist
Anmälningslänk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2intensiv28nov Länk till annan webbplats.Medlemsutbildning del 2 innehåller:

Träff 1 – Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning.
Träff 2 – Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället.
Träff 3 – En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår.
Träff 4 – Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse.
Träff 5 – Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion.
Träff 6 – Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion.


Medlemsutbildning del 3

Kriterier för att få gå utbildningen:
Du ska vara medlem i Socialdemokraterna och genomgått partiets medlemsutbildning del 1 och del 2.
Läs mer här Länk till annan webbplats.