Representantskapets årsmöte 1 april 2023


Representantskapets årsmöte hölls lördag 1 april kl.10 på Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5.

Läs sammanfattning av mötet här.

Handlingar


Sida uppdaterad 4 april 2023