Representantskap 27 november 2022

Söndagen 27 november hölls Socialdemokraterna i Göteborgs höstrepresentantskap. Då valdes ska gruppledare i nämnder och bolag i Göteborg stad, motioner (förslag om partidistriktets politik och verksamhet) behandlades och det politiska läget diskuterades.

Handlingar:

 

Har du frågor? Kontakta ombudsman Anton Åvall på anton.avall@socialdemokraterna.se eller 0730-84 82 49.