Höstkongress 20-21 november 2021

Höskongressen 2021 hölls lördag 20 november-söndag 21 november. På den behandlades bland annat motioner till partidistriktet.