Extrakongress 17-18 april 2021

Helgen 17-18 april höll partidistriktet digital extrakongress för att hantera motioner inför den nationella partikongressen samma år.