NYHET

200 Göteborgssossar tog avstamp mot den kommande mandatperioden

Under söndagen samlades ca 200 socialdemokratiska ombud från stadens S-föreningar på Lindholmen Conference Center för att hålla representantskap, partidistriktets högsta beslutande församling.

Under en händelserik dag hanns mycket med. Bland annat fattade mötet beslut om gruppledare i nämnder och bolag i Göteborg stad för den kommande mandatperioden samt mottog rapporter om det politiska läget av våra förstanamn i staden, regionen och riksdagen. Mötet fick även ta del av en videohälsning av partiledare Magdalena Andersson.

En stor del av dagen ägnades till att diskutera och fatta beslut kring förslag om partidistriktets politik och verksamhet. Under dagen fattades det bland annat beslut om att partidistriktet ska driva frågorna om gratis TBE-vaccination för barn, att det ska vara obligatoriskt att erbjuda gratis skollunch även på gymnasiet och att språkutbildning ska genomföras för anställda inom äldreomsorgen.

Under dagen hann deltagarna även fira Socialdemokraterna i Göteborgs 132-årsdag med tårta.

En av dagens höjdpunkter var insamlingen till organisationen Help Ukraine Gothenburg där två företrädare för organisationen berättade om deras verksamhet där de hjälper ukrainare både i Ukraina och här i Göteborg, och det tillhörande kulturinslaget där den ukrainske flyktingpojken Maksim Tsemenko från Charkiv spelade saxofon. Totalt skänktes 21 928kr och eftersom partidistriktet dubblar summan så kommer hela 43 856kr Help Ukraine tillhanda. De pengarna kommer att användas för att köpa in vedkaminer och eventuellt också elgeneratorer till ukrainska civila som nu lider svårt av Rysslands terrorbombningar av civil infrastruktur såsom el, värme och vatten.

En lyckad dag avrundades vid kl.17 med gemensam middag. Nu är partidistriktet mer redo än någonsin att ta sig an den kommande mandatperioden!