NYHET

Dubbelt så stora tillskott till välfärden i skuggbudgeten!

Idag presenterar Socialdemokraterna en del av sin budgetmotion – satsningar på välfärden genom ökade statsbidrag och ett ökat likvärdighetsbidrag. Förslagen innebär en dubblering i tillskott till de generella statsbidragen och ett ökat stöd till en mer likvärdig skola. För Göteborg skulle det innebära nästan 515 miljoner kr i ökade statsbidrag och för Västra Götalandsregionen nästan 601 miljoner kronor.

Socialdemokraterna kommer i sitt budgetförslag att dubblera tillskotten till de generella statsbidragen jämfört med regeringen. Totalt innebär budgetförslaget att till exempel 14 600 förskollärare, eller 16 000 undersköterskor skulle kunna anställas i landet.

Vi vet att det här är pengar som gör skillnad. Det skulle till exempel kunna innebära 823 förskolelärare för oss här i Göteborg. Välfärden måste kunna behålla personal, rekrytera nödvändig personal och fortsätta utvecklas. Det handlar också om respekt för de många hårt arbetande människor som varje dag sliter för att utbilda våra barn, stödja Sveriges äldre och vårda de sjuka, säger Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot från Göteborg.

I Socialdemokraternas förslag till statsbudget för år 2023 får kommuner och regioner 12 miljarder i generella statsbidrag. Socialdemokraterna ökar även likvärdighetsbidraget med en miljard för år 2023 jämfört med regeringens budget. Likvärdighetsbidraget är utformat för att särskilt stötta skolor med tuffa förutsättningar.

Du kan läsa mer om släppet här: https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2022-11-21-s-foreslar-dubbelt-sa-mycket-pengar-till-valfarden