NYHET

Johan Büser (S): Vi står i solidaritet med det iranska folket!


Johan Büser

Alla människor förtjänar att leva fria från förtryck. Ingen är fri förrän alla är fria. De kvinnor i Irans som nu reser sig mot regimens förtryck visar ett enormt mod och uppoffringsvilja i kampen för kvinnors rättigheter och demokrati. De förtjänar och behöver omvärldens stöd. Det är viktigt att Sverige står upp för en feministisk utrikespolitik som stödjer de som nu använder sin demokratiska rätt att demonstrera för förändring i Iran. Det finns en stor oro för att regimen ska slå ned protesterna med våld. Tillsammans måste vi fortsätta uppmärksamma demonstranternas kamp och inte låta den falla i glömska. Vi står i solidaritet med det iranska folket!

Johan Büser, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgs internationella utskott