NYHET

Ingen ska behöva gå hem med nycklarna i näven

Socialdemokraterna går till val på att pressa tillbaka det grova våldet. En typ av våld som allt för ofta glöms bort är våldet mot kvinnor.

Sju av tio kvinnor i Göteborg tar omvägar på väg hem för att undvika otrygga platser. Ungefär varannan kvinna i Göteborg undviker att gå ut vissa tider på dygnet och har någon gång bara det senaste året gått med nycklarna eller annat tillhygge i handen, på grund av rädsla att utsättas för våld.

Så ska det inte få vara. Därför går vi till val på bland annat:

  • Sambandscentral för trygghet. Lokal där polis, ordningsvakter, kameraövervakning och andra trygghetsinsatser kan samordnas effektivt. Inspiration från Kalmars trygghets- och larmcentral.
  • Fler kameror. Vi lovar fler kameror. Här har M lovat runt men levererat tunt. Andra kommuner lyckas bättre. Vi kommer se till att kamerorna kommer upp, om vi så behöver skruva upp dem för egen hand.
  • Mobila kameror. Som lätt kan flyttas utifrån var otryggheten flyttar sig.
  • Pixelerade kameror. Ett sätt att lättare få tillstånd för kameror, som bland annat används i Kalmar. Stärker också rättssäkerheten.
  • Kommunal vaktstyrka. Ordningsvakterna gör ett bra och viktigt jobb som kommer behövas även i framtiden, men vi kan inte lägga över ordningsmakten helt på upphandlade privata företag. Därför ska en ordningsvaktsstyrka i kommunal regi byggas upp, i nära samarbete med polisen. Finns idag i S-V-C-styrda Kalmar och i L-styrda Landskrona.
  • Trygghetsapp i kollektivtrafiken. Stockholm har idag en app med vilken du enkelt och diskret kan larma om otrygga situationer, så kommer väktare eller ordningsvakter till undsättning. Vi vill införa liknande i Göteborg.
  • Stöd till kvinnojourer. Helst ska våldet förebyggas, men om du drabbas av våld – oavsett om det är överfall på gatan, hedersförtryck eller våld i en nära relation – så ska du få bra stöd. Senast före sommaren ville vi allokera flera miljoner kronor till kvinnojourer men blev nedröstade. Nu går vi vill val på att bilda ett styre som alltid kommer att prioritera stödet till våldsutsatta kvinnor.
  • Slopade eller minskade egenavgifter för kvinnor på skyddade boenden. Att kunna skydda sig själv och sina barn får aldrig, under några omständigheter, bli en klassfråga.

Ingen kvinna ska behöva gå med nycklarna i handen på väg hem. Vårt Göteborg kan bättre.